καταγελία κ. Μιχάλη....

απάντηση π. Νικοδήμου Παχόγλου.