Επικοινωνία με τους  εφημερίους 

π. Νικόδημο  6946230701 π. Θεοφάνη 6977094861

 email :    agiamarinamelission@gmail.com