ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΓΑΜΙΑΣ

  • Εκδίδεται από την Ενορία του ενδιαφερομένου με την παρουσία του ιδίου και την ταυτότητα του και δύο μαρτύρων με τις ταυτότητες τους.
  • Πρώτα τηλεφωνήστε στον Ιερέα για να ορίσετε ημέρα και ώρα συνάντησης στο γραφείο του Ιερού Ναού. τηλ: 6946230701
  • Οι μάρτυρες δεν πρέπει να είναι συγγενείς με τον ενδιαφερόμενο.
  • Εάν έχετε τελέσει πολιτικό γάμο προσκομίζετε στην Ενορία σας και  την Ληξιαρχική Πράξη Γάμου.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΒΑΠΤΙΣΗΣ

  • Πρώτα τηλεφωνήστε στον Ιερέα για να ορίσετε ημέρα και ώρα συνάντησης στο γραφείο του  Ιερού Ναού. ή τηλεφωνικα στο 6946230701.
  • Για να τελέσετε την Βάπτιση σε άλλη Ενορία, θα πρέπει να προσκομίσετε στην Ενορία σας την Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του παιδιού. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΑΜΟΥ.