ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

6. ΣΑΒΒΑΤΟ ΨΥΧΩΝ.

7. ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΚΡΕΩ.

14.ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΥΡΙΝΗΣ.

17. ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ 6:00μμ

19. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α΄ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

20. ΣΑΒΒΑΤΟ ΨΥΧΩΝ. (ΘΑΥΜΑ ΚΟΛΛΥΒΩΝ)

21. ΚΥΡΙΑΚΗ. ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ.

25. ΠΕΜΠΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ.

26. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Β΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 7:00μμ

28. ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ

31. ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ 6:00μμ