Ολοκληρώθηκε και το βάψιμο του Ι. Ναού εσωτερικά.

Ζητοῦμε τὴν ἔμπρακτη συμπαράσταση ὅλων σας !!